Pernille Taarup
Jeg er ikke chef, men jeg skal lede

Praesent congue risus

Som uformel leder uden personaleansvar styrer man ofte projekter, organiserer samarbejder eller leder processer. Pludselig befinder man sig i en gråzone mellem at være leder og medarbejder. Det bryder med den traditionelle måde at tænke ledelse på, og det stiller nogle krav til såvel den uformelle leder som dennes omgivelser. Men det stiller også krav til organisationen og de formelle ledere i forhold til at uddelegere og koordinere opgaver, klæde de uformelle ledere på til opgaven og orientere organisationen ordentligt om forholdet.

Uformel leder

For at opnå succes som uformel leder og komme i mål med sine projekter eller opgaver er der fem vigtige forhold, man skal være opmærksom på:

  • Hvad der skal til for at opnå større indflydelse
  • Hvordan man undgår, at alt hele tiden er til forhandling
  • Hvordan man træder i karakter og leder både opad, nedad og til siden
  • Hvordan man opnår følgeskab fra sine kolleger
  • Hvorfor forventningsafstemning er helt afgørende.


Uformelle lederroller som teamkoordinator, teamleder, projektleder og intern konsulent er stadig så nye funktioner, at der i mange organisatio­ner mangler klare beskrivelser af den enkeltes rolle, opgaver, ansvar og beslutningskompetencer. Det betyder langt hen ad vejen, at rollen som uformel leder bliver overladt til en løbende forhandling i organisationen.


Bogen viser, hvordan man undgår de værste faldgruber i skiftet fra at være kollega til at være uformel leder. Den kommer ind på emner som ledelsesmandatet, autoritet, magt og gennemslagskraft, forventningsafstemning, følgeskab og motivation, ledelse opad, udad og nedad, feedback og kommunikation samt tidsadministration. Den er fyldt med eksempler fra hverdagen som uformel leder. Vi møder blandt andre projektlederen Søren, der kom hurtigere i mål med sit projekt ved at få defineret sit ledelsesrum. Koordinatoren Line, der føler, at hun mangler et klart mandat for at have den fornødne autoritet over for sine kollegaer. Og Thomas, der på den hårde måde lærte, at forventningsafstemning er altafgørende, når et team skal spille sammen.

Praesent congue risus

Praesent congue risus ut diam ullamcorper, in faucibus felis suscipit. Fusce semper orci aliquet, tempus sapien porttitor, euismod elit. Duis mollis nibh non

profil